Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 139808 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 308 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 8 จากทั้งหมด 11 หน้า

ขอเชิญทุกท่านสัมผัสความงามของดอกไม้เมืองหนาวในงาน ถนนสายดอกไม้งาม... ริมกว๊านพะเ
จังหวัดพะเยา โดยเทศบาลเมืองพะเยา จะมีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ โดยใช้ชื่องานว่า “ถนนสายดอกไม้งาม...ริมกว๊านพะเยา” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนชายกว๊าน (ริมกว๊านพะเยา) อ.เมือง จ.พะเยา ภายในงานจะจัดให้มีการรวบรวมไม้ดอกไม้ประดับ ดอกลิลลี่ ดอกรักเร่ และดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันกว่า 50 ชนิดพันธุ์รวมไปถึงการจัดสวน12ราศีและสวนประยุกต์

( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:01:16)
รายงานพิเศษ สตรีเชียงราย ติดอันดับ 1 ใน 12 สตรีไทย ผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ Smart L
รายงานพิเศษ สาวน้อยจากอำเภอเวียงแก่น 1 ใน 12 สตรีไทย ผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ Smart Lady Thailand ที่จะเข้าบ้าน เรียล ลิตี้โชว์ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2556

( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:59:50)
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ส่งผลงานภายใน 1 - 30 พฤศจิกายน 2556

( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:58:24)
สธ.กวดขันช่วงเทศกาลลอยกระทง ห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ปร
สาธารณสุข ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่วงลอยกระทง ห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกาศห้าม โดยเฉพาะในสถานที่ราชการ สวนสาธารณะของทางราชการ หากพบกระทำผิด มีโทษตามกฎหมาย โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทร 053 – 910314 ในเวลาราชการ หรือ 0 2590 3342 รับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง

( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:49:20)
ยืนยันเปิดสะพานฯเชียงของ 11/12/2013
รมช.คมนาคม/อธิบดีกรมทางหลวง ให้สัมภาษณ์ความพร้อมและกำหนดค่าธรรมเนียมผ่านสะพานฯระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างตรวจความพร้อมสะพานฯเชียงของและสำรวจเส้นทาง R3A ยืนยันพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) วันที่ 11/12/2556 แน่นอน

( ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:22:23)
งานสัมมนาการสอนภาษาไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่ครูทั่วประเทศจับตา .. ศาสตร์และศิลป์แห่งกา
โดย โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:17:13)
สธ. เผยปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 371 ล้านคน คาดอีก 18 ปีถึง 500 ล้านคน
สาธารณสุขเผย 14 พฤศจิกายนเป็นวันเบาหวานโลก สำหรับไทยปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 7,749 รายหรือเฉลี่ยวันละ 22 ราย ปีนี้เน้นรณรงค์ “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน”

( ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:39:55)
มท.ร่วมกับฮอนด้ามอบผ้าห่มอุปกรณ์ช่วยภัยหนาวเชียงราย ตั้ง ปภ.สาขาเชียงของรองรับภั


( ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:27:59)
จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 25 พฤศ
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:26:34)
แม่สรวย จัดเทศกาลชิมชาวาวี รสดีกาแฟดอยช้าง ปี 56 เน้นส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรมช
ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2556 รวมการจัดงาน 4 วัน ณ เวทีกลางบ้านวาวี หมู่ที่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:20:44)
ซีพีเอ็นผนึกพันธมิตรทุ่มกว่า 100 ล้านส่งแคมเปญ CPN Joy to the World กระตุ้นกำลัง


( ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:19:00)
หน่วย พ.ท.พิเศษดอยวาวี คืนคนดีสู่สังคม
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2556 ร.อ.พิษณุ แก้วประดิษฐ ผบ. พื้นที่พิเศษดอยวาวี ร.17 ได้ทำพิธีส่งคืนลูกหลาน(คืนคนดีสู่สังคม) ตามแผนงานที่ ๒ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

( ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:17:40)
ททท. สำนักงานแพร่ ชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัส ลมหนาว แสงดาว สายหมอก และดอกไม้ ที่แ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังอยู่ในระหว่างวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ มาสัมผัสกับลมหนาว แสงดาว สายหมอก และดอกไม้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:58:04)
สธ.เชิญชวนผู้พิการทางการได้ยิน ไปขึ้นทะเบียนขอรับเครื่องช่วยฟังได้ฟรี ที่โฮงยาไท
สาธารณสุข เชิญชวนผู้พิการทางการได้ยิน หูตึง หูหนวก นำบัตรประชาชนและบัตรคนพิการ ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเครื่องช่วยฟัง ที่คลินิกโสตสัมผัสวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมูลนิธิสตาร์กี้ได้ยิน ประเทศสหรัฐเมริกา จะมาติดตั้งเครื่องช่วยฟัง ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในเดือนมกราคม 2557 ตั้งเป้าหมาย 1,200 – 1,500 ราย

( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:56:21)
วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีความพร้อมได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:54:11)
เทศบาลนครเชียงราย เปิดฤดูการท่องเที่ยว เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 10 นครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงรายเตรียมจัดงาน เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 10 นครเชียงราย นครดอกไม้งาม ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นี้ที่สวนตุงฯ

( ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:49:46)
เริ่มแล้ว 1 กันยายน 2556 ถนนหน้าสนามบิน


( ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:40:51)
สสจ.เชียงราย เตือนให้เล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ในงานเฉลิมฉลองลอยกระทงเท่านั้น
สาธารณสุขเชียงรายพบกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงสูงสุดจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ เตือนผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เล่นโดยลำพัง ไม่ให้เล่นด้วยความคึกคะนอง เช่น ไม่ควรจุดขณะที่ถือในมือ ไม่ขว้างใส่ฝูงชน เป็นต้น ควรเล่นหรือจุดในสถานที่ที่มีการจัดเตรียมไว้ให้มีการเฉลิมฉลองตามประเพณีลอยกระทงเท่านั้น นอกจากนี้เสียงดังถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อาจทำให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงตกใจ หัวใจวายและเสียชีวิตได้

( ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:35:43)
สำนักงาน กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล 6 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล 6 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย คาดว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 1ธันวาคม 2556

( ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:33:44)
สภาการศึกษา เร่งขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติลงสู่การปฏิบัติ
เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2556-2559)สู่การปฏิบัติ ภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอย่างคึกคัก

( ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:22:28)
มฟล.จะจัดสัมมนาพร้อมเปิดตัวคลินิกแพทย์แผนจีน มหัศจรรย์การแพทย์แผนจีน 14 พ.ย.นี้


( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:40:18)
สธ.เชิญชวนชาวเชียงราย ตรวจคัดกรองตาต้อกระจก 9 พ.ย.นี้ ที่โรงพยาบาลเวียงแก่น
ขอเชิญชวนชาวเชียงรายที่ต้องการผ่าตัดตาต้อกระจก ไปรับการตรวจคัดกรองในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงพยาบาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:38:42)
ผบ.ตร.ยืนยันพร้อมดูแลความปลอดภัยรับสะพานฯเปิด ย้ำด่าน ตม.ต้องพร้อมก่อน 1 ธ.ค.นี้
ผบ.ตร.ยืนยันพร้อมดูแลความปลอดภัยรับสะพานฯเปิด ย้ำด่าน ตม.ต้องพร้อมก่อน 1 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ทันกับการเปิดใช้บริการในวันที่ 11 ธันวาคม 2556

( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:37:21)
กำหนดการการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
กำหนดการการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มท่าสายรวมใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2013 เวลา 11:21:48)
มฟล.เชิญร่วมกิจกรรม เสน่ห์วัฒนธรรมจีน ชวนอ่านนิยายจีน จิบชา ฟังกู่เจิ้ง และเขียน
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรสถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมจีน

( ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 14:50:19)
เทศบาลตำบลท่าสายรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
เทศบาลตำบลท่าสายรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556

( ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 14:47:43)
สธ.เผยทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่า 5 ล้านคนจากผู้ป่วย 15 ล้าน
สาธารณสุข เผยทั่วโลกในปี 2004 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์/อัมพาตสูงกว่า 5 ล้านคนจากผู้ป่วยกว่า 15 ล้านคน หรืออย่างน้อย 1 คนในทุก 6 วินาที แนะปฏิบัติตัวอย่างง่าย เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ รับรู้ความเสี่ยงของตนเอง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมตนเองไม่ให้อ้วน งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หยุดสูบบุหรี่/หลีกเลี่ยงบุหรี่ มือสอง และเรียนรู้สัญญาณเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและแนวทางป้องกันแก้ไข

( ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 11:27:12)
เชียงรายจัดไหว้สา "แม่ฟ้าหลวง" น้อมรำลึกถวายสมเด็จย่า คล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 1


( ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2013 เวลา 14:02:50)
เด็กวัดเชียงรายทำพลุบึ้มดับคากุฏิ
เด็กวัดเมืองเชียงรายทำพลุเล่นเองพลาดระเบิดเสียชีวิตคากุฏิ

( ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2013 เวลา 14:00:13)
เตรียมเปิดพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่เก็บค่าบำรุง
สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมเปิดพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่เก็บค่าบำรุง ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม นี้

( ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 09:04:01)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์