Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 139808 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 308 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 7 จากทั้งหมด 11 หน้า

จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานเทศกาลเชียงรายรำลึกเพื่อสืบสาน ดนตรีและเพลงเชียงรายรำ
ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2014 เวลา 13:46:57)
กกต.เชียงราย แจ้งสถานที่เลือกตั้งกลาง ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 26 มกราคม 25


( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2014 เวลา 13:45:39)
อุตุฯชี้ประเทศไทยยังยะเยือกจากอิทธิพลความกดอากาศสูง
กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้ อิทธิพลความกดอากาศสูงกำลังแรง ที่ปกคลุมประเทศไทย ส่งผลทั่วทุกภูมิภาคอากาศหนาว โดยเฉพาะตอนบนของประเทศ ส่วนภาคใต้ อากาศเย็นกับมีคลื่นสูง ลมกรรโชกแรง เตือนอันตรายจากคลื่นกระทบฝั่ง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2014 เวลา 13:44:23)
ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม คาราวานท่องเที่ยว...เปิดประตูสู่AEC (เชียงราย – เชี
ททท.เชียงราย ขอเชิญร่วมผจญภัยครั้งใหญ่ กับ สุดยอดคาราวานแห่งปี “คาราวานท่องเที่ยว...เปิดประตูสู่ AEC” ๒๒ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2014 เวลา 15:40:25)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปี พ.ศ.2556

( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2014 เวลา 10:23:41)
ผลการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงราย
ผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย เขตที่ 1-7 รวมทั้งสิ้น 19 คน ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครในช่วง 5 วันที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

( ประกาศเมื่อ 03 มกราคม 2014 เวลา 09:33:52)
จังหวัดเชียงราย สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดเชียงราย สรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 1 มกราคม 2557 รวม 6 วัน

( ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2014 เวลา 14:19:32)
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติและพิธีเปิดตลาดนัดโต้รุ่งพระพรใหม่


( ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2014 เวลา 10:39:25)
เหนือ ยังหนาว-หมอกหนา
อุตุฯพยากรณ์ภาคเหนืออากาศยังหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีกำลังแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้

( ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2014 เวลา 10:38:39)
ททท.สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนเยาวชนที่รักงานศิลป์ สมัครเข้าร่วมโครงการ .สอนศิลป


( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 10:35:48)
ขอบริจาคเลือด่วน (กรุ๊ปไหนก้อได้)


( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 10:23:25)
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2557


( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 10:22:22)
เชิญชวนชาวเชียงราย รับบริการตรวจสุขภาพ ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานฯ ใน สมเ
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 09:11:09)
กรมอุตุฯเตือน 12-16 ธ.ค. เหนือ-กลาง-อีสาน ฝนถล่ม ลูกเห็บตก


( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2013 เวลา 13:33:55)
สธ.ควบคุมอาหารในกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงฉลากและวันหมดอายุ หากฝ่าฝืนมีโทษ ปรับไม
หากไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท แนะประชาชนผู้บริโภคหากตรวจพบให้แจ้งสายด่วน อย. โทร 1556

( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2013 เวลา 13:31:25)
ปั่น ปั่น สองฝั่งโขง เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย
ททท.สนง.เชียงราย ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวเชียงของ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปั่นเที่ยวดี ๆ ชื่อ " ปั่น ปั่น สองฝั่งโขง เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย" วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 นี้

( ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 09:17:15)
อุตุเผยไทยตอนบนยะเยือกส่วนใต้ฝนกระหน่ำ
กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ความกดอากาศระลอกใหม่จากจีน ส่งผลประเทศไทยตอนบน อากาศเย็นลงอีก1-3 องศา ส่วนใต้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วภูมิภาค

( ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2013 เวลา 16:11:37)
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556


( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 10:23:45)
งาน นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน


( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 10:22:07)
JAPAN EXPO in Thailand 2014 JAPAN EXPO in Thailand 2014 ครั้งแรกในประเทศไทยกับม
หอการค้าญี่ปุ่นเผย เตรียมพบ JAPAN EXPO ครั้งแรกในประเทศไทย

( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 10:20:30)
งานเทศกาลเครื่องร่อนและจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ นานาชาติ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 (
ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2556 ณ สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416 เชียงราย) อ.เมือง จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:38:43)
เชียงราย จัดแข่ง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE


( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:19:40)
อบจ.เชียงราย ประกาศพร้อมแล้วสำหรับการจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 ครั
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึง 5 มกราคม 2557 ณ สวนไม้งามริมกก รวม 17 วัน 17 คืน .. ผู้ที่สนใจเข้าประกวดมิสอาเซียนสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2556 เชียงราย ..

( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:18:02)
การแข่งขันเปตองเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556
ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ณ สนามเปตอง สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:16:33)
พบปู่ทวด 120 ปี เชื่ออายุมากสุดในไทย เตรียมส่งกินเนสส์บุ๊ก
พบปู่ทวดชาวจีนอพยพมาจากยูนนานมาอยู่ชายแดนแม่ฟ้าหลวง อายุยืนถึง 120 ปี ร่างกายยังแข็งแรง ฝ่ายปกครองตรวจสอบเบื้องต้นคาดอายุมากที่สุดในประเทศ เตรียมเสนอกินเนสส์บุ๊กตรวจสอบ และบันทึกเป็นสถิติโลก

( ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:41:39)
ขอเชิญท่านร่วมงาน อีซูซุดีแมคซ์ โชว์ วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-19.30


( ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:50:24)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาบุตรท
ประกาศสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕

( ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:49:11)
ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมสืบสาน งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ท่าน้ำวัดหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

( ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:47:30)
น้ำอ่างฯ ทะลักท่วมบ้านเรือนตำบลสถานอำเภอเชียงของเสียหายกว่า 600 หลังคาเรือน
เกิดเหตุน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 3 กิโลเมตร เอ่อล้นทางระบายน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมสองฝากฝั่งลำห้วยน้ำช้าง

( ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:46:21)
ผู้แทนพระองค์ฯ ติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บ้านวังชมภู ต.ม่วงคำ อ.พา
ผู้แทนพระองค์ฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:37:51)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์