Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138348 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 307 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 9 จากทั้งหมด 11 หน้า

จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี สมเด็จย่า เนื่องใ
จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 113 ปี ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง วันที่ 21 ตุลาคม นี้

( ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 08:57:44)
ม.สวนสุนันทาเดินหน้า ผุดมหาวิทยาลัย GMS แห่งแรกของประเทศ ที่เชียงของ รองรับประเท
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษานานาชาติ บนพื้นที่ 300 ไร่ เป็น“มหาวิทยาลัย GMS” แห่งแรกของประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) หลังประชาคมผ่านชาวบ้านต้องการดึงนักศึกษา 6 ประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมเรียนรู้ ทำเลดีเป็นเนินเขา ติด 4 เลน คาดสร้างเสร็จสวยงามไม่แพ้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว

( ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2013 เวลา 15:36:06)
สธ. มอบบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ให้หญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากท้องในโรงพยาบาล ฟรีทุกสิทธิ์
รับบริการตรวจครรภ์ฟรี 5 ครั้ง เริ่มครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ และครั้งต่อไป อายุครรภ์ 18,26,32 และ 38 สัปดาห์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

( ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2013 เวลา 15:33:25)
เชียงใหม่-เชียงรายเริ่มหนาว แห่ขึ้นภูชี้ฟ้าแล้ว
สภาพอากาศภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะเชียงใหม่-เชียงรายเริ่มหนาวแล้ว หมอกลงคลุมพื้นที่ ขณะที่ผู้ประกอบการ-ชาวบ้านบนภูชี้ฟ้าเริ่มตั้งแผงขายของ เตรียมที่พัก หลังนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางขึ้นภู

( ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 15:47:58)
ครั้งแรกในเมืองไทย กับสัมมนาการเริ่มต้นธุรกิจผับบาร์ให้สำเร็จและถูกกฎหมาย
การประกอบธุรกิจผับบาร์นั้นเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้จากไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงในในยุคปัจจุบัน ยิ่งถ้ามีการเปิดเสรีทางการค้าอย่าง ASEAN ปริมาณของผู้ที่ต้องการใช้บริการก็จะยิ่งมากขึ้น จึงไม่แปลกนักหากธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างผับบาร์ หรือร้านอาหารกึ่งผับจะเป็นที่นิยม เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้เยอะและรวดเร็วไม่แพ้ธุรกิจอื่น ๆ

( ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 15:45:26)
ถิ่นฐานลำเนาไพรร่วมใจช่วยน้อง ณ.บ้านผาลั้ง (ค่ายสีน้ำตาล) ขอเชิญช่วนพี่ๆน้อง ร่ว
พวกเราเป็นนักศีกษาที่รวมตัวกัน และจะขึ้นไปทำค่ายกันที่ โรงเรียน ผาลั้ง ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย นะครับ จึงอยากจะเชิญช่วนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อนำเงินไป พัฒนา ซ่อมแซม โรงเรียนที่ได้รับผมกระทบการพายุ ที่พัดผ่านเข้ามาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ

( ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 15:44:19)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง 325 อาคารปรีคลินิกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงาน การใช้หรือการเตรียมเครื่องมือในการรักษาทางกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 11:19:53)
ททท.สำนักงานแพร่ เชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ ' ภูมินิทัศน์วิถีวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “ภูมินิทัศน์วิถีวัฒนธรรม ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 11:17:58)
กศน.อำเภอเมืองเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษา ในหลักสูตร ปวช.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม ***เรียนฟรี ตลอดหลักสูตร***

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 11:16:52)
เหนือ-อีสานเย็นกลาง-ตะวันออก-ใต้ฝนลด
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันว่า ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนน้อย สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 11:15:36)
เสาร์-อาทิตย์นี้จัดใหญ่ ประกวดพระเครื่องทั่วไทย ที่เชียงรา
เชียงราย - สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดังเชียงราย เตรียมจับมือสมาคม-ชมรมพระเครื่อง และตำรวจภูธรเมืองพ่อขุน จัดงานประกวดพระเครื่องเสาร์-อาทิตย์นี้ หารายได้ช่วยการศึกษาเด็ก

( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 10:51:20)
' เชียงราย ' อากาศหนาวคืบคลาน อุณหภูมิ 17 องศา บนดอย-ด่านพรมแดน
สถานการณ์ภัยหนาวได้รุกคืบคลานเข้ามาปกคลุมในพื้นที่กันแล้ว โดยที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ด้าน อ.แม่สาย มีอากาศหนาวเย็น หนาว 17 องศา บนดอย-ด่านพรมแดน

( ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 15:17:51)
ท่องเที่ยวเชียงราย-ญี่ปุ่น จับมือบูมตลาดพักระยะยาว
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าฯ เชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างนายอภิชา ตระสินธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ และนายมิชายะ โอกาโน ประธานบริษัทเวิร์คกิ้ง จำกัด ที่ห้องประชุมดอยคำ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ทเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2013 เวลา 14:57:33)
โปลิศเมืองเชียงรายติวอังกฤษเข้มพร้อมรับ ' เออีซี '
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่โรงแรมนาค นครา อ.เมือง จ.เชียงราย นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา กรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับ พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว ผกก.สภ.เมืองเชียงราย เปิดโครงการ “เอเอฟเอส อาสาเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี (AEC)

( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2013 เวลา 14:56:32)
สสจ.เชียงราย ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 10 สาขา
สาธารณสุขเชียงราย ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา เพื่อเตรียมส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ประมาณเดือนมกราคม 2557 ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ หากชนะเลิศในระดับเขต จะเข้าร่วมประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ และเข้าร่วมรับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2557

( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2013 เวลา 14:53:50)
รวบม้ง-อาข่ารับงานเครือข่าย “ยี่เซ” ขนทั้งยาบ้า-เฮโรอีน-ไอซ์ มูลค่า 400 ล้าน ส่ง
เชียงราย - เจ้าหน้าที่ตามยิงยางรถสกัดจับได้ทั้งม้ง-อาข่า รับงานขนยาเสพติดล็อตใหญ่ของกลุ่ม “ยี่เซ” ผ่านนายหน้าหญิงชาวเขา ได้ของกลางยาบ้าเกือบล้านเม็ด-เฮโรอีน 35 กก.-ไอซ์ 1 กก. รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท พบเตรียมส่งให้เครือข่ายที่ “ชุมพร”

( ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 15:16:27)
ครบ 15 ปีท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง สายการบินเข้าเพิ่ม
วันนี้ (2 ต.ค.) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รองประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายดำรงค์ คล่องอักขระ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันครบรอบการดำเนินงาน 15 ปีของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 10:12:39)
รับโอนย้ายนายช่างโยธา
เทศบาลท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รับโอนย้ายนายช่างโยธา 2-4/5 ด่วน ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5377-3953 ต่อ 105 (กองช่าง)

( ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 09:33:42)
ฝนตกถนนลื่น-เมล์เขียวเชียงราย-ฝางชนต้นไม้เจ็บ 7 คน
เชียงราย - ฝนตกต่อเนื่องถนนลื่น ทำรถเมล์เขียวสายเชียงราย-ฝางเสียหลักชนต้นไม้เกาะกลางถนนจนผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 7 คน โชคดีไม่มีผู้ได้รับอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

( ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 14:19:08)
ฮือฮา ยายวัยเกือบ 100 ปีเข้าเรียนโรงเรียนวัด
เชียงราย - พบแม่อุ้ยวัยเกือบ 100 ปีสนใจสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัดหัวฝาย เมืองพ่อขุนฯ ที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย-อังกฤษ-จีน และการทำอาชีพเสริมร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน

( ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 14:17:20)
เชียงรายฯปาหินไม่คืบ! ปรับโฆษกปากพล่อย 1 หมื่น
ทีพีแอล มีมติปรับเงินสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด จำนวน 1 หมื่นบาท โทษฐานที่โฆษกสนามพูดจาไม่เหมาะสม ในเกมรับ อาร์มี่ ยูไนเต็ด สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกรณีที่แฟนบอลทั้งคู่ก่อเหตุวิวาทกันหลังเกมยังไม่ตัดสิน เตรียมเรียกทั้ง 2 ทีมเข้าชี้แจงเพิ่มเติม

( ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 14:16:04)
ม็อบข้าวโพดเชียงรายทวงถามรัฐแก้ปัญหาราคาตกต่ำ
กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดจาก 18 อำเภอ ของ จ.เชียงราย กว่า 500 คน รวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อทวงถามคำตอบจากรัฐบาลถึงมาตรการแทรกแซงราคาผลผลิตข้าวโพดที่ตกต่ำ โดยนายชัยธวัช สิทธิสม ประธานเครือข่ายเกษตรกร จ.เชียงราย ระบุว่า ราคาข้าวโพดขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 4-5 บาท ซึ่งกำลังประสบภาวะขาดทุน จึงต้องการให้รัฐบาลแทรกแซงราคารับซื้อข้าวโพดความชื้นร้อยละ 14.5 ที่กิโลกรัมละ 9 บาท ส่วนความชื้นร้อยละ 30 กิโลกรัมละ 7 บาท และหากไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจจะยกระดับการชุมนุมมากขึ้น

( ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 14:13:59)
โรงพยาบาลธรรมชาติ
โรงพยาบาลธรรมชาติ รักษาเองได้ก่อนไปหาหมอ

( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2013 เวลา 11:41:04)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

( ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2013 เวลา 13:46:49)
ปรับปรุงข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ปรับปรุงข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 15:14:08)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2556

( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:27:25)
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เทศบาลตำบลท่าสาย ขอเชิญพนักงาน/เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนทุกท่าน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ หนองน้ำสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธี (การแต่งกายเืสื้อม่อฮ่อมหรือชุดพื้นเมือง)

( ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:38:10)
กิจกรรมภูมิปัญญาบวชป่า รักษาสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาบวชป่า รักษาสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ ป่าชุมชนเชิงดอยปุย ทางเข้าบ้านหัวดอยใหม่ และป่าดอยปุยติดสำนักสงฆ์บ้านหัวดอยใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2013 เวลา 14:32:02)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม


( ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2013 เวลา 11:10:49)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:36:42)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์