Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138348 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 307 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 6 จากทั้งหมด 11 หน้า

เชิญชม คอนเสิร์ตการกุศล คาราบาว
สมาคมศิษย์เก่าพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ร่วมกับพี่น้องชาว อ.พาน ได้จัด "คอนเสิร์ตการกุศล คาราบาว"เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พ.ค.57 ที่ผ่านมา ซึ่งมีศาสนสถาน หน่วยงาน รวมทั้งโรงเรียนพานพิทยาคม ได้รับผลกระทบ

( ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2014 เวลา 09:31:10)
รับบริจากสิ่งของเเด่น้องๆๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียน ตชด เจ้าพ่อหลวงอุปถัม 3


( ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2014 เวลา 09:29:18)
เชียงรายหมอกลงจัด จังหวัดออกเตือนประชาชนในที่สูงเตรียมรับมืออากาศที่หนาวเย็น
เช้าวันนี้(17ต.ค.) ที่บริเวณตัวเมืองเชียงราย หลังจากที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ในช่วงเช้าวันนี้มีหมอกลงจัดทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นเหลือเพียง 60 เมตร ซึ่งการสัญจรไปมาของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นต้องเปิดไฟหน้า และไฟตัดหมอกให้รถที่สวนทางมามองเห็น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากในพื้นที่ ต.บ้านดู่ แล้วในเขตเทศบาลนครเชียงรายเองก็มีหมอกลงจัดเช่นเดียวกัน

( ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 09:24:16)
วิทยาลัยเชียงราย เปิดตัวโครงการ วิทยาลัยเชียงราย สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบการป้องกัน
วิทยาลัยเชียงราย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ "วิทยาลัยเชียงราย สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบการป้องกันมะเร็งเต้านม" ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความตะหนักถึงอันตรายจากมะเร็งเต้านมแก่สตรี ซึ่งถือเป็น 6 ใน 10 อันดับของโรคที่พบบ่อยในจังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 09:23:14)
จังหวัดเชียงราย กำหนดประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมิน
จังหวัดเชียงราย กำหนดประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม นี้

( ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2014 เวลา 08:40:18)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาล

( ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 09:17:05)
เทศบาลตำบลท่าสาย ขอประชาสัมพันธ์


( ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2014 เวลา 10:10:34)
ขอเชิญประชาชนร่วมลงความคิดเห็น เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและกฎกระทรวงกำหน


( ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 13:53:08)
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ


( ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 09:46:37)
มาตราการป้องกัน และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ของคณะรักษาความสงบแห่


( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:28:50)
กำหนดให้วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เฉพ
จังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ลงมติดังนี้

( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:21:38)
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


( ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:07:29)
เชียงรายเปิดตัวโครงการถนนสายดอกไม้ที่เชียงของ ซากุระต้นแรกลงที่เชียงของ อบจ.เชีย
เช้าวันที่ 25 ก.ค.57 ที่หน้าด่านพรหมแดนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล ผบ.กกล.รส.จทบ.ช.ร. เป็นประธานเปิดโครงการถนนสายดอกไม้ ร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต ผบก.ภ.เชียงราย นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผอ.แขวงการทางเชียงราย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิด มี นางบุศรินธญ์ วรพัมนานันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีประชาชนชาวเชียงของ ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับและร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆด่านพรหมแดนและเกาะกลางถนนหน้าด่านฯตลอดสาย กว่า 2.6 กิโลเมตร นอกจากนี้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่ของทุกน่วยงานที่จะดูแลรักษาโคงการถนนสายดอกไม้ร่วมกันด้วย

( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:21:46)
28 ก.ค. – 1 ส.ค. 57 ขนส่งเปิดรับคำขอรถตู้รับจ้างทั่วไปป้าย 30


( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:20:36)
กำหนดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอเมืองเชียงราย คัพ ครั้งที่ 10"


( ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:49:58)
เด็กวัย 14 ถูกน้ำป่าพลัดอาการโคม่ายังไม่ได้สติ ขณะที่อุตุฯเตือนระวังน้ำหลากดินถล


( ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:37:29)
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานมิตรภาพจากล้านนาสู่ล้านช้าง
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานมิตรภาพจากล้านนาสู่ล้านช้าง ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2557 ณ สะพานมิตรภาพที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย )

( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:55:17)
ราชบัณฑิตยสถานจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558
ราชบัณฑิตยสถานจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กชิงเงินรางวัลให้ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:54:00)
การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร


( ประกาศเมื่อ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:34:15)
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:51:05)
จัดอบรมโครงการ การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กฎหมาย เพื่อการจั


( ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:48:51)
ขอเชิญร่วมงาน การใช้ซอฟต์แวร์ IT มาช่วยในการบริหารการจัดการธุรกิจ


( ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:46:57)
รับโอนย้าย จพง.พัสดุ ด่วน
เทศบาลตำบลท่าสาย มีความประสงค์จะรับโอน เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4 / 5 สังกัด กองคลัง ด่วน สนใจ โทร.ติดต่อ กองคลัง 053-773953 , 088-2608965

( ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 10:50:48)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 10:45:11)
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2556
ปัจจุบัน ประชาชนโดยทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมถึงคนไทยยังไม่ได้มีความรู้สึกถึงความเป็น "พลเมืองอาเซียน" จากรายงานผลการสำรวจข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องอาเซียน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็น "พลเมืองอาเซียน" ไม่ถึงร้อยละ 65

( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 14:10:07)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลท่าสาย

( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 09:17:08)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่


( ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:41:28)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดป้ายประกาศทุกชนิด
เรียนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ในเขตเทศบาลตำบลท่าสาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทุกชนิด จึงเรียนมาเพื่อทราบ กลุ่มงานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลท่าสาย

( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:04:31)
ขอเชิญเที่ยวงานจาวดอยสัมพันธ์ มหัศจรรย์หุบเขาแห่งความรัก ครั้งที่26


( ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:40:39)
จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานเทศกาลเชียงรายรำลึกเพื่อสืบสาน ดนตรีและเพลงเชียงรายรำ
ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2014 เวลา 13:46:57)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์