Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138897 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 09:46:22 เปิดอ่านทั้งหมด 900 ครั้ง
 
จดหมายข่าว เรื่องอันตรายของ “ยาเสพติด” ยาเม็ดเล็กๆ แต่โทษไม่เล็ก ร้ายแรงถึงชีวิต
 

 

ยาเสพติด” หรือที่หลายๆ คนเรียกง่ายๆ ว่า ‘ยาบ้า’ คือสิ่งที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วผู้เสพรู้สึกต้องการจะเสพอีกในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลที่ร้ายแรงต่อทั้งร่างกายและจิตใจ โดยปกติแล้วผู้ที่ติดยาเสพติดมักเกิดจากการอยากรู้อยากลองในครั้งแรก เมื่อได้ลองเสพครั้งแรกก็อยากจะเสพครั้งที่สอง จนไม่สามารถหยุดเสพได้ บางคนใช้วิธีรับประทานหรือบางคนก็ฉีดเข้าเส้นเลือด

ในปัจจุบันมีผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดที่สถาบันธัญญารักษ์จำนวนทั้งสิ้น 7,071 ราย ทั้งนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้รับการบำบัดอีกจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขดังกล่าวนี้ถือว่าน่าตกใจพอสมควร เนื่องจากยาเสพติดมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้เสพก็มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ อาจกล่าวได้ว่าเยาวชนที่หลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำลงเรื่อยๆ วันนี้ เราชาวสุขภาพดี...จึงอยากนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เยาวชนตระหนักและเห็นถึงความร้ายแรงของพิษภัยของยาเสพติด

ประเภทของยาเสพติดให้โทษ

ยาเสพติดสามารถจำแนกออกได้หลายลักษณะ ในที่นี้จะกล่าวถึงการจำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท

1. ออกฤทธิ์ในการกดประสาท ยาเสพติดประเภทนี้จะทำให้ผู้เสพมีร่างกายซูบผอม ผิวหนังมีสีซีดเหลืองเหมือนผู้ป่วยเรื้อรัง มีอาการอ่อนเพลียและฟุ้งซ่าน นอกจากนั้นยังมีอารมณ์แปรปรวนง่ายอีกด้วย สารเสพติดที่มีฤทธิ์กดประสาทมีหลายชนิด เช่น ฝิ่น เฮโรอีน และมอร์ฟีน ทั้งนี้ยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถเปลี่ยนเป็นยาเสพติดได้เมื่อใช้เกินขนาด เช่น ยานอนหลับ ทินเนอร์และกาว

2. ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท โดยผู้เสพจะรู้สึกกระวนกระวายใจ จิตสับสน ในบางครั้งก็หงุดหงิด หวาดระแวงสิ่งรอบตัว ในบางครั้งก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองและผู้อื่น ตัวอย่างของยาเสพติดชนิดกระตุ้นประสาทได้แก่ ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ กระท่อมและโคเคน เป็นต้น

3. ออกฤทธิ์หลอนประสาท ยาเสพติดประเภทนี้จะทำให้ผู้เสพมีอาการหลอนไปเอง ทั้งหูแว่ว เพ้อฝัน เห็นภาพหลอน ซึ่งทั้งเสียงที่ได้ยินและภาพที่เห็น มักเป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว ทำให้ผู้เสพควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้และกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนในที่สุด ยาเสพติดที่มีฤทธิ์หลอนประสาทที่หลายคนรู้จักกันดีคือ D.M.T. และยาเค

4. ออกฤทธิ์แบบผสมผสาน ยาเสพติดสามารถออกฤทธิ์แบบผสมผสานหมายถึงเมื่อเสพเข้าไป ตัวยาจะกระตุ้นประสาทและหลอนประสาทในคราวเดียวกัน อาการหลักๆ ที่พบคือ สับสน หวาดระแวง หูแว่วและไม่สามารถควบคุมความคิดและการเคลื่อนไหวได้ สุดท้ายผู้เสพมักจะป่วยเป็นโรคจิต ยาเสพติดประเภทนี้ได้แก่ กัญชา

อย่างไรก็ตามยาเสพติดให้โทษที่กล่าวมานี้ไม่ได้ส่งผลต่อสภาพจิตใจเท่านั้น หากแต่ยังทำให้เกิดโรคร้ายกับร่างกายอีกมากมาย ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียเม็ดเงินมหาศาลในการพัฒนาประเทศเพื่อการบำบัดและรักษาพลเมืองที่ติดยาเสพติด ดังนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากการเสพยาเสพติดกันดีกว่าค่ะ รับรองว่าหลายคนต้องตกใจกับพิษสงของยาเม็ดเล็กๆ แต่โทษไม่เล็กกันแน่นอน

4 ภัยร้าย อันตรายของยาเสพติดให้โทษ

1. โทษของยาเสพติดทำให้เกิดอาการชักและเป็นลมบ้าหมูได้ ยาเสพติดที่ทำให้เกิดอาการชักรุนแรงหรือเป็นลมบ้าหมูจะอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเช่นยาไอซ์ ส่วนมากพบได้ตามผับหรือสถานที่เริงรมย์ จุดประสงค์ของการเสพเพื่อให้ร่างกายตื่นตัว สนุกสนานและลืมความทุกข์ใจ แต่ผลข้างเคียงของการเสพยาประเภทนี้จะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบางรายอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ เกิดอาการชักรุนแรง หมดสติและเสียชีวิตได้ จากการศึกษาเรื่องอันตรายของยาเสพติดประเภทนี้ระบุว่า ผู้ที่เสพยาไอซ์หรือยาอีเป็นเวลานานเสี่ยงต่ออาการลมบ้าหมูมากกว่าคนปกติถึง 2 เท่าอีกด้วย

2. โทษของยาเสพติดเสี่ยงต่อโรคเอดส์และโรคติดต่ออื่นๆ โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือมีความสัมพันธ์กับหลายคนด้วยไม่ป้องกัน จากการศึกษาเรื่องความเกี่ยวข้องของยาเสพติดกับการมี sex ระบุว่า หลังเสพยาเสพติด ส่วนใหญ่ผู้เสพมักจะมีกิจกรรมทางเพศ และมากกว่า 95% ของผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์

3. โทษของยาเสพติดภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ผู้ที่เสพยาเสพติดไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ฤทธิ์ของยาจะทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายเกิดความผิดปกติ โดยจะแสดงออกทางลักษณะภายนอกทั้งตัวเหลือง ซูบผอมหรือดวงตามีลักษณะขุ่น เหล่านี้ล้วนเกิดจากระบบอวัยวะภายในถูกทำลาย ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายน้อยลง เมื่อผู้เสพยามีอาการป่วยจะทำให้ป่วยมากกว่าคนอื่นถึง 10 เท่า และหากติดเชื้อก็มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 45%

4. โทษของยาเสพติดส่งผลต่อปอดและหลอดลม ในกรณียาเสพติดประเภทสารระเหยที่ต้องทำการสูดดม โดยยาเสพติดประเภทนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาททำให้ประสาทหลอน ไม่ว่าจะเป็นกาว ทินเนอร์ กัญชาหรือสารระเหยชนิดใดก็ตาม เมื่อเสพไปจะส่งผลให้ปอดและหลอดลมอักเสบ นอกจากนั้นสารประกอบในยาเสพติดดังกล่าวยังเข้าไปขัดขวางกลไกการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้ผู้เสพมีอาการชา เส้นเลือดตีบ กล้ามเนื้อฝ่อ และในรายที่สะสมมานานมักเป็นโรคตับพิการสมองพิการและเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในเม็ดเลือดแดงอีกด้วยข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ณ เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
   
โครงการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลท่าสาย
     
   
มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าสาย ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,200 โด้ส ให้ฝ่ายปกครองและอาสาปศุสัตว์ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   
หนองน้ำสาธารณหนองบัว ป่าในเมืองตำบลท่าสาย ประจำปี พ.ศ.2561
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์