Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138334 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2014 เวลา 15:40:25 เปิดอ่านทั้งหมด 468 ครั้ง
 
ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม คาราวานท่องเที่ยว...เปิดประตูสู่AEC (เชียงราย – เชี
ททท.เชียงราย ขอเชิญร่วมผจญภัยครั้งใหญ่ กับ สุดยอดคาราวานแห่งปี “คาราวานท่องเที่ยว...เปิดประตูสู่ AEC” ๒๒ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
 

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัท เอ็กซ์เทนเดอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมเดินทางกับคาราวานรถยนต์ครั้งใหญ่ สัมผัสบรรยากาศขุนเขา ป่าไม้ สายน้ำ และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน จีนตอนใต้ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านเส้นทางเศรษฐกิจ R3A เชื่อมโยงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเข้าไว้ด้วยกัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

การเปิดให้บริการ “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔” อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  ยิ่งทำให้เส้นทาง R3A มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้อำเภอเชียงของ เป็นศูนย์บริการขนถ่ายสินค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก และเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่ง ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ตลอดจน กัมพูชา รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ และช่วยผลักดันให้จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองสำคัญและมีบทบาททางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนของไทยต่อไป

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคเหนือ และรักษาการผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า “เส้นทาง R3A เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างไทยไปยังจีน โดยเริ่มต้นจาก ไทย ผ่าน สปป,ลาว และทะลุเข้าไปยังประเทศจีน ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ รองรับการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน..ในเมื่อการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อกันหลายประเทศ การเตรียมความพร้อมรองรับก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงต้องเพิ่มขึ้น ททท. จึงได้จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเส้นทาง R3A ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและเปิดตลาดเส้นทางท่องเที่ยวสู่ AEC ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เส้นทางคาราวานเริ่มต้นจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว (ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔) - แขวงหลวงน้ำทา - เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – เมืองหล้า – เมืองอุดมไชย – หลวงพระบาง – จังหวัดน่าน (ด่านห้วยโก๋น) รวม ๖ วัน ๗ คืน ระยะทางกว่า ๑,๕๐๐ กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อของเมืองสิบสองปันนาที่ถูกปิดตายมากว่า ๕๐ ปี หลังจากที่จีนได้ปิดประตูมังกรเพื่อปรับปรุงประเทศครั้งใหญ่ และเยือนมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หลวงพระบาง หรือ เชียงทอง” เมืองในฝัน หรือ แชงกรีล่าแห่งสุดท้ายของโลกที่หลงเหลืออยู่สำหรับผู้ปรารถนาเจาะเวลาหาอดีต ความงามที่เรียบง่าย กลมกลืนอย่างลงตัวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิตจริงๆ ที่น่าชื่นชม อันเป็นมนต์เสน่ห์ของศิลปกรรมล้านช้าง     จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่าน ครอบครัวของท่าน ร่วมเดินทางกับเรา  ในครั้งนี้ ททท. จัดให้ในราคาสุดพิเศษโดยเฉพาะ..เที่ยวสนุก ได้ประสบการณ์ และสาระครบครันค่ะ”

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ ร่วมสมัครกิจกรรม “คาราวานท่องเที่ยว...เปิดประตู่สู่ AEC” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยเสนอในรูปแบบแพ็คเกจราคาพิเศษสุดๆ เพียงท่านละ ๑๘,๙๐๐ บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย โทร.   ๐ ๕๓๗๑  ๗๔๓๓  และ ๐  ๕๓๗๔  ๔๖๗๔ - ๕ ติดต่อ คุณสรรเสริญ หรือ คุณจิราภรณ์  ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และบริษัท เอ็กซ์เทนเดอร์ จำกัด โทร. ๐๙ ๔๔๔๗ ๗๖๕๔ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

แหล่งข่าว :  เชียงรายโฟกัสดอทคอม    / นำเสนอโดย : เทศบาลตำบลท่าสาย


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ณ เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
   
โครงการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลท่าสาย
     
   
มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าสาย ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,200 โด้ส ให้ฝ่ายปกครองและอาสาปศุสัตว์ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   
หนองน้ำสาธารณหนองบัว ป่าในเมืองตำบลท่าสาย ประจำปี พ.ศ.2561
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์