Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138335 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2013 เวลา 15:33:25 เปิดอ่านทั้งหมด 877 ครั้ง
 
สธ. มอบบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ให้หญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากท้องในโรงพยาบาล ฟรีทุกสิทธิ์
รับบริการตรวจครรภ์ฟรี 5 ครั้ง เริ่มครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ และครั้งต่อไป อายุครรภ์ 18,26,32 และ 38 สัปดาห์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 

 
สาธารณสุขเชียงราย ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ฝากท้องเร็ว แนะหญิงตั้งครรภ์ทุกคนทั้งสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และข้าราชการ ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลเพื่อรับบัตรสุขภาพแม่และเด็ก รับบริการตรวจครรภ์ฟรี 5 ครั้ง เริ่มครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ และครั้งต่อไป อายุครรภ์ 18,26,32  และ 38  สัปดาห์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

นายแพทย์ชำนาญ  หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติ(UN) ต้องการให้ดูแลแม่และเด็กทุกคน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมของสิทธิสตรี กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก (Health card for Mother & Child) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ด้วยการส่งเสริมฝากท้องเร็ว สร้างความเท่าเทียมในการเข้ารับบริการให้หญิงตั้งครรภ์ฝากท้องได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ โดยโครงการนี้ หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทั้งที่มีสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และข้าราชการ สามารถไปฝากครรภ์และขึ้นทะเบียนรับบัตรสุขภาพแม่และเด็กที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากเป็นคนไทยที่มีบัตรประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรทอง ให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิบัตรทองได้ที่สถานบริการสาธารณสุขตามที่อยู่จริง    

นายแพทย์ชำนาญกล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนผู้หญิงที่รู้ว่าเริ่มตั้งครรภ์ ให้ไปฝากครรภ์โดยเร็ว ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ต้องพบแพทย์อย่างน้อย 1 ครั้งจนกว่าจะครบกำหนดคลอด การฝากครรภ์ภายใต้โครงการนี้ จะได้รับการตรวจครรภ์ 5 ครั้ง เริ่มครั้งที่ 1 อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ และครั้งต่อไป อายุครรภ์ 18,26,32 และ 38 สัปดาห์  การบริการฝากครรภ์ฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ต่อเมื่อต้องการบริการที่มากกว่าบริการพื้นฐาน เช่น ต้องการอุลตร้าซาวด์ 4 มิติ  หรือบริการที่นอกเหนือความจำเป็น หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทร 1330  ตลอด 24 ชั่วโมง      

งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 4/2557    **********************     15  ตุลาคม   2556 

ขอบคุณแหล่งข่าว : เชียงรายโฟกัสดอทคอม   / นำเสนอโดย : เทศบาลตำบลท่าสาย


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ณ เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
   
โครงการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลท่าสาย
     
   
มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าสาย ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,200 โด้ส ให้ฝ่ายปกครองและอาสาปศุสัตว์ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   
หนองน้ำสาธารณหนองบัว ป่าในเมืองตำบลท่าสาย ประจำปี พ.ศ.2561
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์