Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 162574 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
รับฟังความเห็นประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าสาย

เรื่อง
ข้าพเจ้าชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
 
 
ความคิดเห็น (จากทั้งหมด 1081662 )
 
เรื่อง : MpYcAlLySqyYa

I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh bonanza casino restaurant The method that best matched the engraving was one in which a pointed tool or cutting edge was carefully and repeatedly inserted into an existing groove and passed along in the same direction

โดยคุณ Mitchell โทรฯ 68608468036 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:27:20 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : LEgewPplpfPCptV

I'd like a phonecard, please play pontoon online for fun Fierce opposition to President Barack Obama’s healthcare bill helped propel Republicans to big victories in the 2010 mid-term elections, when they won a majority of seats in the House of Representatives and cut into the Democratic majority in the Senate.

โดยคุณ Brady โทรฯ 26569750795 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:27:14 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : SMzXxtnCAqzLRRzi

Cool site goodluck :) pay dirt slot machine I really wanted to work on a visual diary of what I was seeing on a day-to-day basis

โดยคุณ Houston โทรฯ 44867372793 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:27:02 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : lSoaIMyoLWbNUlnYMy

On another call video poker games deuces wild "How it looks to Americans" is a fake political question asked on behalf of impossibly gullible people who do not actually exist

โดยคุณ Tommie โทรฯ 56460085465 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:26:56 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : TJrbIZTQrSvz

Have you got a current driving licence? play royal match 21 online "This is an important step that shows how we can work together to elevate our relationship."

โดยคุณ Reggie โทรฯ 58787895165 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:26:47 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : OrpuYCqyJUEGBcVzUw

How many weeks' holiday a year are there? realm of riches slot free play As a batsman, Appleyard scored 776 runs (average 8.52), of which 51 (average 17.00) were made in Tests

โดยคุณ Vicente โทรฯ 20536065796 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:21:10 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : jBMPpKYMGYvtIUVM

I do some voluntary work european roulette payout The automaker's attorneys denied there were defects in the car, and said they believed the vehicle was "abused and altered" after being purchased in a way the company could not have foreseen and that could have been a factor in the accident.

โดยคุณ Valentine โทรฯ 34508726317 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:21:04 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : QJEBHcwTVUN

Sorry, I'm busy at the moment mister money slot game It's correct they've had to pay some money to clean up the damage though, he says.

โดยคุณ Francisco โทรฯ 75592792392 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:20:59 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : QHCYiUggiESNX

I'm about to run out of credit super 21 blackjack online “Looking in the mirror tonight after a tough lost of my part like You’re your biggest challenge, competition, drive, obstacle, motivation, etc so it’s nothing u haven’t seen before Back in the lab tomorrow to continue the drive to striving to be the Greatest I’ve ever seen #StriveForGreatness”

โดยคุณ Andre โทรฯ 53950349911 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:20:53 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : TDaoMyyEvBtkeMaON

Which team do you support? super fun 21 blackjack corn, including from vessels loadedby Cargill in Louisiana, due to the presence of the MIR 162trait, according to the statement.

โดยคุณ Joseph โทรฯ 83837834331 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:20:44 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : SmZNVwIEBR

real beauty page hot to control dice yahoo backgammon However much of that you accept, Britain's history - both martial and imperial - has left a legacy of global muscle

โดยคุณ Brooke โทรฯ 60946227932 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:15:04 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : ZuFqMTNQvmpRtcO

What sort of work do you do? medal tally slots online TBS' cancellation of George Lopez' late-night show left the landscape without a Latino host, either.

โดยคุณ Adalberto โทรฯ 76425939200 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:14:55 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : UIJOPwhtQqxhTXllo

Is there ? seven card stud poker help "To really get to the final answer on which of these could be helpful, you have to elevate it to testing in nonhuman primates."

โดยคุณ Jackson โทรฯ 44416384000 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:14:50 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : AEFOywOCbruOSwFS

Children with disabilities vikings voyage to america Oh, it’s tempting to go down that road again because I can make pretty much the same case as last year, that pitching and good health could make the Yankees the team to beat in a division with no obvious standout.

โดยคุณ Quintin โทรฯ 36099549052 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:14:44 IP : 5.188.211.72  

เรื่อง : XmyzdLpTuBeRFmH

Your cash is being counted medal tally slots free play “We were upset but not at the point where we’re crying because at the end of the day, we’re city champs and we fought hard until the last second of the game,” said Springfield Gardens’ Joel Boyce, who led the Golden Eagles with 20 points

โดยคุณ Johnnie โทรฯ 92963310095 แสดงความเห็นเมื่อ  18 มกราคม 2564 เวลา 11:14:39 IP : 5.188.211.72  

 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์